recap

Recap - Innovatieve oplossingen voor chronisch zieken

recap

Recap - Innovatieve oplossingen voor chronisch zieken

recap

Recap - Innovatieve oplossingen voor chronisch zieken

Regionalcare PortalsVeroudering is een grote sociaal-economische bedreiging in Noord-West Europa en een topprioriteit op Europees niveau. Het RECAP project is erop gericht om innovatie en werkgelegenheid te bevorderen door het versterken van de internationale samenwerking. Het project is daarom opgezet met dertien partners uit de Noord-West Europese regio. Het RECAP project wordt mogelijk gemaakt door het INTERREG IVB programma met 50% EFRO financiering. Het is begonnen in mei 2010 en zal aflopen in januari 2015.

Gelet op omvang en urgentie, focust Recap met name op patiënten met chronische hartproblemen. Het is één van de grootste doodsoorzaken in West-Europa. Het toespitsen op een specifieke doelgroep,  verbetert de kwaliteit van de oplossingen, maakt het eenvoudiger om diensten te leveren aan nieuwe patiëntengroepen en te integreren in het transnationale portal.

 

"Like" ons op Facebook

Business consultations

Telehealth is a complex market and the size of the market depends on what is included in the umbrella term. The overall category of remote patient monitoring has been used by market research companies and from our business consultations we believe this market is expected to grow at a CAGR of 12.2% in Europe and a more impressive 22.6% in North America over coming years.

 

Lees meer

Business model generation on heart failure innovations

A business model is a conceptual tool that contains a big set of elements and their relationships and allows expressing the business logic of a specific firm or organisation. It is a description of the value a company offers to one or several segments of customers and of the architecture of the firm and its network of partners for creating, marketing, and delivering this value and relationship …

Lees meer

Transnational Health Innovatioin Portal e-Ucare launched: access the health care knowledge base!

The e-Ucare portal offers you the opportunity to gain more in-depth knowledge on European projects, Living Labs and best-practices in the field of healthy ageing and independent living. Also, interesting news items and the latest health technologies and innovations can be found in the portal. Discover new collaboration opportunities or inspiring events to visit!


You can easily …

Lees meer